Otázka:

Je správne v úradnej dokumentácii (nie slangovo) používať slovo velín v zmysle riadiaca jednotka elektrárne alebo iného závodu či komplexu?

Heslá:

dozorňa, velín, dispečing

Odpoveď:

Slovo velín v zmysle, ktorý uvádzate, je české, v slovenčine sa v tomto význame používajú slová dozorňa, ovládacie centrum, dispečing, riadiace stredisko, riadiace centrum, riadiaca jednotka.

 


Otázka z 19. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dozorňa