Otázka:

Je možné používať prídavné meno "inšpektovaný" vo vzťahu k subjektu, ktorý je podrobovaný inšpekcii?

Heslá:

inšpektovaný

Odpoveď:

Príčasťový tvar inšpektovaný predpokladá sloveso inšpektovať, ktoré výkladové slovníky slovenského jazyka vrátane Slovníka súčasného slovenského jazyka nezachytávajú. V Slovenskom národnom korpuse je niekoľko dokladov na slovo inšpektovaný, a to výlučne  v texte medzinárodného dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení, a konkrétne v slovnom spojení inšpektovaný zmluvný štát. Je evidentné, že slovo inšpektovaný, resp. výraz inšpektovaný zmluvný štát sa dostali do slovenského prekladu dohovoru ako poslovenčený výraz cudzej predlohy. Vzhľadom na naše úvodné konštatovanie slovo inšpektovaný v našom jazykovom kontexte pôsobí cudzo. Namiesto neho odporúčame používať výraz podrobovaný inšpekcii alebo prídavné meno kontrolovaný. A tak v súvislosti so zmluvným štátom môžeme hovoriť o zmluvnom štáte podrobovanom inšpekcii alebo o kontrolovanom zmluvnom štáte.


Otázka z 19. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých Chyba systému (Chyba 503) | Sme.sk

sme.sk

Našli ste našu chybu.
Ospravedlňujeme sa, na jej odstránení pracujeme.

Sledujte nás zatiaľ na našom Facebooku https://www.facebook.com/sme.sk, alebo využite jednu z týchto možností:

Error kód 503

odpovedí k heslu inšpektovaný
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku