Otázka:

Aké "a" sa píše na konci slovného spojenia rodina Sušienkova?

Heslá:

rodina Sušienková, Sušienkova rodina

Odpoveď:

 

V slovných spojeniach typu rodina Sušienková sa píše na konci dlhé á, pretože nejde o tvar privlastňovacieho prídavného mena (čia rodina?), ale o podobu mena ako v prípade ženského priezviska (ktorá rodina?).

Privlastňovacie prídavné meno Sušienkova (utvorené z mužského priezviska Sušienka) v spojení so slovom rodinaSušienkova rodina – možno použiť napríklad vo vete Prišla k nám Sušienkova rodina (čia rodina?) = rodina pána Sušienku (v takomto prípade je však opačný slovosled a slovo rodina nasleduje za prídavným menom).

 


Otázka z 25. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Sušienková