Otázka:

Ktorý tvar slova je správny v tomto slovnom spojení: investícia v RANNOM detstve, alebo investícia v RANOM detstve?

Heslá:

raný, ranný

Odpoveď:

 

 

Správne slovné spojenie je rané detstvo. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk. Vo výkladovom slovníku na uvedenej stránke si môžete overiť význam jednotlivých slov (ranný = týkajúci sa rána; raný = včasný, skorý).


Otázka z 18. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu raný