Otázka:

Je slovo nevadí spisovné?

Heslá:

nevadí, neprekáža

Odpoveď:

 

 

Sloveso vadiť sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý má kodifikačnú platnosť (2003, je prístupný aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) uvádza s odporúčaním nahradiť ho slovesom prekážať, nehodnotí sa však ako nespisovné, ale ako menej vhodné.


Otázka z 17. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nevadí