Otázka:

Hovorí sa: Je to pre mňa veľká výzva. Použilo sa tu slovo výzva správne? V slovníkoch som podobný význam nenašla.

Heslá:

výzva

Odpoveď:

Spojenie Je to pre mňa veľká výzva je spisovným slovenským ekvivalentom spojenia It´s a great challenge to me. Slovo výzva je v slovenských lexikografických príručkách spracované pomerne stručne. V Krátkom slovníku sa uvádzajú iba dva základné významy: 1.  „vyzvanie“, napr. výzva do boja; 2. „naliehavá potreba“, napr. ekologická výzva súčasnosti. Podľa širšieho kontextu môže slovo výzva v spojení Je to pre mňa veľká výzva zodpovedať jednému či druhému významu (alebo obom), lebo toto spojenie sa používa aj v súvislosti s vyzvaním popasovať sa s nejakým problémom, vyskúšať svoje sily, aj vtedy, keď je osoba konfrontovaná s naliehavou potrebou niečo urobiť a pod.    


Otázka z 16. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výzva