Otázka:

Keď sa písmená ch, dz, dž berú ako 1 hláska a 2 písmená, ako sa potom posudzujú dvojhlásky ia, ie, iu? Ako dve hlásky a dve písmená?

Heslá:

dvojhlásky, zložky, ch, dz, dž, ie, iu

Odpoveď:

 

Písmená ch, dz, dž sa nazývajú zložky. Skladajú sa z dvoch písmen abecedy, ale súčasne tvoria jeden znak – jedno samostatné písmeno slovenskej abecedy, ktorým sa zapisuje jedna hláska (spoluhláska). Dvojhlásky ia, ie, iu sa väčšinou zaraďujú medzi dlhé samohlásky, ide však o zložené samohlásky (diftongy), na rozdiel od jednoduchých samohlások (monoftongov). Dvojhlásky sa väčšinou definujú ako spojenie dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike, ktoré funguje ako jedna dlhá samohláska. Dvojhláska sa teda chápe ako jedna špecifická hláska, ktorá sa v slovenčine zapisuje dvoma písmenami slovenskej abecedy.


Otázka z 15. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu dvojhlásky