Otázka:

Môže sa v slovenskom písomnom prejave používať anglické slovo "branding"?

Heslá:

branding

Odpoveď:

 

Anglické slovo branding (výslovnosť [brending]) sa prevzalo do slovenčiny v oblasti marketingu ako jednoslovné vyjadrenie pojmu politika vývoja a uplatnenia značky. Slovo branding v uvedenom význame sa v slovenčine používa ako podstatné meno mužského rodu vzoru dub (bez brandingu, k brandingu, objednať si branding, o brandingu, s brandingom; v množnom čísle brandingy, bez brandingov, k brandingom, porovnať brandingy, o brandingoch, s brandingmi). Adaptovaná podoba brending e sa zatiaľ v slovenčine nepoužíva možno aj preto, že v angličtine popri slove branding existuje aj slovo brending s odlišným významom – ide o zastaraný výraz pre horenie.


Otázka z 15. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu branding