Otázka:

Aký význam má slovo rozmělnit? Ako sa správne pomenúva stroj, ktorý mletím spracúva mäso?

Heslá:

rozmělniť, rozomieľať, mlieť, kuter

Odpoveď:

České sloveso rozmělnit, ako naznačujú aj doklady, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, môže mať rozličné významy. Na pomenovanie stroja, ktorý mletím spracúva mäso, možno vychádzať zo slovenského ekvivalentu rozomieľať (rozomieľací)či jeho synonyma mlieť  (mlecí). V slovníkoch cudzích slov aj v staršej terminologickej norme z oblasti strojného zariadenia v potravinárskom priemysle sa vo význame „stroj na krájanie, sekanie, mletie a miešanie mäsa alebo zeleniny v otočnej mise“ uvádza potravinársky termín kuter.


Otázka z 05. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozmělniť