Otázka:

Môžem namiesto spojenia okolo štyridsiatky napísať okolo 40-tky?

Heslá:

štyridsiatka, 40-ka

Odpoveď:

 

Podstatné meno štyridsiatka Vám odporúčame vo vetnej súvislosti písať iba slovom, t. j. okolo štyridsiatky. Ak potrebujete z priestorových dôvodov (napríklad v grafickom stvárnení pohľadnice) zapísať údaj číslom, pripája sa k nemu prípona -ka, t. j. 40-ka, nie  40-tka.


Otázka z 15. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štyridsiatka