Otázka:

Je správne spojenie sanitačný deň, alebo sanitárny deň?

Heslá:

sanitačný deň

Odpoveď:

Správne slovné spojenie je sanitačný deň (pozri elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, heslo sanitačný).


Otázka z 15. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sanitačný deň