Otázka:

Ako sa skloňuje slovo Róm?

Heslá:

Róm, Ind, Kazach, moslim, anonym

Odpoveď:

Etnické pomenovanie Róm sa skloňuje podľa vzoru chlap a v nominatíve množného čísla má pádovú príponu -ovia rovnako ako skupina niekoľkých (najmä jednoslabičných) mien národov a kmeňov, napr. Ind – Indovia, Kazach – Kazachovia, alebo skupina (najmä jednoslabičných) cudzích slov zakončených na spoluhlásku -m, napr. moslim – moslimovia, mím – mímovia, anonym – anonymovia.


Otázka z 18. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Róm