Otázka:

Správne je hovoriť anglicky, alebo po anglicky?

Heslá:

anglický, po anglicky

Odpoveď:

 

 

Správne sú obe formulácie: hovoriť anglicky aj hovoriť po anglicky (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, heslo anglický).


Otázka z 14. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu anglický