Otázka:

Považuje sa slovo chalan použité v bežnej konverzácii za nespisovné (keď sa ním myslí napr. 25-ročný muž)?

Heslá:

chalan

Odpoveď:

 

 

Slovo chalan sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003; v elektronickej podobe je prístupný na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) uvádza ako hovorový expresívny výraz s významom „(starší) chlapec“ a ako pejoratívny výraz s významom „šarvanec, výrastok, chlapčisko“. V bežnej hovorovej komunikácii možno slovom chalan označiť aj 25-ročného muža, ba dokonca aj staršieho, ak je dotyčný „chalan“ mladší od hovoriaceho.

Hovorové slová považujeme za súčasť spisovného jazyka, ich používanie je však obmedzené na živú, bezprostrednú komunikáciu.


Otázka z 14. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chalan