Otázka:

Je správne slovo harvestor, alebo harvester?

Heslá:

harvestor, lesný kombajn

Odpoveď:

Slovo harvestor/harvester sa zatiaľ nenachádza v žiadnej slovenskej lexikografickej príručke. V slovenských textoch sa častejšie používa slovo harvestor (k dnešnému dňu 52 výskytov v Slovenskom národnom korpuse oproti 8 výskytom slova harvester), odporúčame Vám však uprednostniť slovenské označenie lesný kombajn.


Otázka z 14. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu harvestor