Otázka:

Je sloveso kašírovať spisovné?

Heslá:

kašírovať

Odpoveď:

 

 

Slovo kašírovať zodpovedá spisovnej slovenčine, uvádza sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka h – l (2011) s významom „1. tvoriť, napodobňovať nejaký predmet lepením z papiera, lepenky alebo z iného ľahkého materiálu (obyč. pre divadelnú alebo filmovú scénu); 2. špeciálne upravovať povrch niečoho lepením, polepovaním, zliepaním a pod.“


Otázka z 13. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kašírovať