Otázka:

Zodpovednosť súvisiaca s výkonom profesie je profesná zodpovednosť alebo profesijná zodpovednosť?

Heslá:

profesiový, profesijný, profesionálny, profesný

Odpoveď:

V súvislosti s podstatným menom profesia máme v slovenčine prídavné mená profesionálny (napr. profesionálna orientácia, profesionálny prístup), profesiovýprofesijný (napr. profesiový/profesijný životopis alebo profesiové/profesijné odbory). Podoba vzťahového prídavného mena profesný (podľa českého profesní utvoreného z českého podstatného mena profese) je v slovenčine nespisovná.

            Prídavné mená profesionálny, profesiový a profesijný sú synonymá (vo význame „týkajúci sa profesie“), o čom sa môžete presvedčiť v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, ale prídavné meno profesionálny má aj ďalšie významové odtienky ako „odborný, opak amatérskeho“, napr. profesionálne divadlo, profesionálny športovec, profesionálna úroveň, profesionálna česť; „rutinovaný, dobre nacvičený“, napr. profesionálny úsmev, profesionálna ochota; „na vysokej úrovni“, napr. profesionálny výkon, profesionálny športový výstroj. V týchto významoch už prídavné meno profesionálny nevyjadruje čisto vzťah (týkajúci sa profesie), ale aj určitú kvalitu.

            V súvislosti s pojmom zodpovednosť sa v jazykovej praxi používa najčastejšie prídavné meno profesionálny profesionálna zodpovednosť(zodpovednosť profesionála, odborníka), ale aj prídavné meno profesijný – profesijná zodpovednosť (zodpovednosť vo vzťahu k profesii). Prídavné meno profesiový sa v jazykovej praxi celkovo používa podstatne zriedkavejšie ako prídavné meno profesijný. V databáze Slovenského národného korpusu prim-6.0.30-public-sksme našli 6 354 výskytov rozličných tvarov prídavného mena profesijný a iba 63 výskytov prídavného mena profesiový.


Otázka z 13. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu profesiový