Otázka:

Kedy sa používajú tvary samy a rady?

Heslá:

samy, rady, sami, radi

Odpoveď:

Tvary samy, rady sa používajú vtedy, keď sa spájajú iba s podstatnými menami ženského rodu, stredného rodu alebo s neživotnými podstatnými menami mužského rodu. V ostatných prípadoch, teda aj v prípadoch, keď myslíme ženy a mužov spolu, napr. Na dovolenku ideme sami (manželský pár bez detí) alebo Sami to upraceme (manžel s deťmi), píšeme sami, radi s mäkkým na konci.


Otázka z 28. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 01. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu samy