Otázka:

Aké i/y sa píše v spojení krištáľová/kryštálová živica?

Heslá:

kryštálový, krištáľový, krištáľová živica

Odpoveď:

Polymérová hmota, z ktorej sa odlievajú dekoratívne predmety, sa na Slovensku predáva pod názvom krištáľová živica aj kryštálová živica. Dôvodom tejto rozkolísanosti

je odlišnosť predstáv o motivácii pomenovania výrobku aj skutočnosť, že francúzsky výraz cristal či anglický crystal, ktoré sa uvádzajú v názvoch dovážaných výrobkov, sa do slovenčiny prekladajú podľa kontextu ako kryštál, kryštálový ale aj krištáľ, krištáľový. Na základe opisu výrobku ako dvojzložkovej hmoty na odlievanie krištáľovo priehľadných dekoratívnych predmetov sa prikláňame k názvu krištáľová živica (t. j. priezračná, číra živica).Pomenovanie kryštálová živica by pripadalo do úvahy, keby sa živicová zložka polymérovej hmoty predávala v kryštalickej forme.


Otázka z 11. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu kryštálový