Otázka:

Je slovo sáčok spisovné?

Heslá:

sáčok, vrecko, vrecúško

Odpoveď:

Slovo sáčok (aj podoby sáčik či sáček) je nespisovné, jeho spisovným ekvivalentom sú slová vreckovrecúško. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa toto slovo síce uvádza, no so štylistickým kvalifikátorom subštandardné slovo (skratka subšt.), ktorým sa označujú nespisovné slová. Vo vytlačenej podobe slovníka sú nespisovné slová odlíšené od spisovných iným typom písma (obyčajným), v elektronickej verzii (na www.slovnik.juls.savba.sk) sa na odlíšenie spisovných a nespisovných slov použili rozličné farby.


Otázka z 24. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sáčok