Otázka:

Ako sa správne píše: deodorant alebo dezodorant?

Heslá:

deodorant, dezodorant

Odpoveď:

Z uvedených podôb je v slovenčine kodifikovaná podoba dezodorant.


Otázka z 16. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu deodorant