Otázka:

Ako správne skloňovať antické mená? Musí sa vypustiť koncové -os,. -es, -as, alebo je prípustné skloňovať ich bez vypustenia koncovky? Ako sa skloňujú mená typu Cicero, Nero?

Heslá:

antické mená

Odpoveď:

V menách latinského pôvodu na -us a gréckeho pôvodu na -os, -as, -es sa pri skloňovaní tieto koncovky vynechávajú, napr. Ovídius – Ovídia, Herodotos – Herodota,  Perikles – Perikla, Archimedes – Archimeda. Pri niektorých menách sa však používajú oba tvary, napr. Hádes – Hádesa/Háda, Herkules – Herkulesa/Herkula, Herakles – Heraklesa/Herakla. Podobne mená CiceroNero, ktoré sa uvádzajú aj v Pravidlách slovenského pravopisu (sú dostupné na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk), majú variantné skloňovanie: Cicero – Cicera/Ciceróna, Nero – Nera/Neróna. V uvedenej príručke nájdete aj mnohé ďalšie starogrécke a latinské mená.

Podrobnejšie si môžete túto problematiku preštudovať v Morfológii slovenského jazyka (1966, s. 123), ktorá je dostupná na adrese http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf.


Otázka z 11. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu antické mená