Otázka:

Je slovné spojenie ísť osobne pre pôžičku spisovné?

Heslá:

po, pre

Odpoveď:

 

 

Správna formulácia je ísť osobne po pôžičku (porov. Krátky slovník slovenského jazyka na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, heslo po, 2. význam).


Otázka z 11. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu po