Otázka:

Môžeme hovoriť o mužoch ako o modeloch? Je v tomto prípade v pluráli na konci mäkké i?

Heslá:

model, modeli

Odpoveď:

Slovo model sa v Slovníku cudzích slov (SPN 2005, je prístupný aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) uvádza aj vo význame „muž, ktorý predvádza modely (odevov) na módnych prehliadkach“. V tomto prípade sa v nominatíve plurálu píše mäkké -i, napr.  nové modely predvádzali dvaja modeli.


Otázka z 11. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu model