Otázka:

Aký význam má slovo čítavý?

Heslá:

čítavý

Odpoveď:

Slovo čítavý sa uvádza v Slovníku súčasného slovenského jazyka a – g (2006) s významom „1. ktorý sa dobre, ľahko číta; čitateľsky príťažlivý; 2. ktorý rád a veľa číta: starký bol vyložene čítavý tvor“.


Otázka z 11. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čítavý