Otázka:

Ktorá podoba krstného mena je správna: Marian alebo Marián?

Heslá:

Marian

Odpoveď:

Krstné meno Marián sa v slovenčine používa aj v podobe Marian, keďže jeho pôvod nie je jednoznačný. Meno pochádza buď z latinského Marianus „patriaci rímskemu rodu Mariovcov“, alebo mariánsky „zasvätený Panne Márii“ (podľa publikácie Vyberte si meno pre svoje dieťa).


Otázka z 11. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Marian