Otázka:

Dobrý deň, ako sa skloňuje slovo rukoväť?

Heslá:

rukoväť

Odpoveď:

Ako správne uvádzate, podstatné meno rukoväť sa podľa súčasných Pravidiel slovenského pravopisu skloňuje pravidelne podľa vzoru kosť a v genitíve jednotného čísla a v nominatíve množného čísla má pádovú príponu -i – bez rukoväti, 2 rukoväti (pádové prípony genitívu jedn. čísla si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). V súčasnosti však pozorujeme silnú tendenciu skloňovať podstatné meno rukoväť vo význame „časť predmetu, rúčka“ podľa vzoru dlaň – bez rukoväte, 2 rukoväte. Nemožno preto vylúčiť, že sa tento jav zohľadní aj v ďalšej kodifikácii a v nových Pravidlách slovenského pravopisu sa pripustí dvojaké skloňovanie.


Otázka z 18. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rukoväť