Otázka:

Ako sa skloňuje mužské meno Rodó?

Heslá:

Rodó - Rodóa

Odpoveď:

Cudzie rodné mená a priezviská zakončené na , napr. Miró, László, Szabó, sa skloňujú podľa vzoru chlap, pričom samohláska ó pri skloňovaní nevypadáva a pádové prípony sa pridávajú k celému menu alebo priezvisku, napr. dielo Miróa, od Lászlóa, k Szabóovi. Podobne sa skloňuje aj mužské meno Rodó keď vyšiel z ordinácie doktora Rodóa.


Otázka z 10. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rodó - Rodóa