Otázka:

Ako sa píše príslovka zčasti vo význame čiastočne, ďalej slovo zvonka vo význame smerom z vonkajšieho priestoru a znútra vo význame smerom z vnútornej strany?

Heslá:

sčasti, zvonku, zvnútra

Odpoveď:

 Príslovky sčasti vo význame „čiastočne“, zvonka (aj v podobe zvonku) vo význame „smerom z vonkajšieho priestoru“ a zvnútra (aj v podobe znútra) vo význame „smerom z vnútornej strany“ sa píšu v uvedených podobách (porov. lexikografické príručky dostupné na www.slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 03. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu sčasti