Otázka:

Ako sa nazýva obyvateľ Aljašky?

Heslá:

Aljaška, Aljašťan, Aljašťanka

Odpoveď:

Obyvateľské mená (slovenské mestá a obce, výberovo aj svetové geografické názvy) sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk. Do vyhľadávača treba zadať príslušný geografický názov, v tomto prípade slovo Aljaška → Aljašťan → Aljašťanka.


Otázka z 07. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Aljaška