Otázka:

Aká je definícia slova dynamizácia?

Heslá:

dynamizácia

Odpoveď:

Slovo dynamizácia sa uvádza v Slovníku súčasného slovenského jazyka a – g (2006) s významom „urýchľovanie tempa zmien, vývoja, pohybu, činnosti; zvyšovanie dynamizujúcich prvkov a prostriedkov“.


Otázka z 07. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dynamizácia