Otázka:

Aký ekvivalent má slovo ordner?

Heslá:

ordner, šanón, zaraďovač, fascikel, zakladač, usporadovač

Odpoveď:

 

 

Slovo ordner je nemecké slovo a v slovenčine má ekvivalenty šanón, zaraďovač, fascikel, (pákový) zakladač, usporadovač alebo dvojslovné pomenovanie obal na spisy. Predložky vo vyjadreniach založený v šanóne založiť do šanóna sú použité správne. 


Otázka z 16. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ordner