Otázka:

Je slovo trávnikárstvo súčasťou spisovnej slovnej zásoby?

Heslá:

trávnikárstvo

Odpoveď:

 

Slovo trávnikárstvo vo význame „zakladanie, ošetrovanie a pestovanie trávnikov“ je správne utvorené, ako napríklad ďalšie podobné slová s rovnakou príponou, ktoré sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka: sadárstvo „zakladanie a ošetrovanie ovocných sadov“, pasienkarstvo „odbor zameraný na pestovanie a hosp. využívanie pasienkov“, zemiakarstvo „pestovanie zemiakov vo veľkom“, obilninárstvo „pestovanie obilia“ ap.

 


Otázka z 06. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trávnikárstvo