Otázka:

Môžem výraz samospráva využiť aj v spojení voľby do krajských samospráv či voľby krajských samospráv na rádiu Regina?

Heslá:

samospráva

Odpoveď:

Slovo samospráva funguje nielen vo význame „samostatné vykonávanie správnych vecí“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka), ale bežne aj vo význame „samosprávny orgán“, napr. samospráva bude disponovať kompetenciami v oblasti územného plánovania. Preto i pomenovaním krajská samospráva možno označiť „orgán samosprávneho kraja“. Slovné spojenia voľby do krajských samospráv aj voľby krajských samospráv sú z jazykového hľadiska správne, v pripravovanej zvučke odporúčame uprednostniť predložkovú väzbu Voľby do krajských samospráv na Rádiu Regina.


Otázka z 08. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu samospráva