Otázka:

Môžem výraz samospráva využiť aj v spojení voľby do krajských samospráv či voľby krajských samospráv na rádiu Regina?

Heslá:

samospráva

Odpoveď:

Slovo samospráva funguje nielen vo význame „samostatné vykonávanie správnych vecí“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je dostupný na www.slovnik.juls.savba.sk), ale bežne aj vo význame „samosprávny orgán“, napr. samospráva bude disponovať kompetenciami v oblasti územného plánovania. Preto i pomenovaním krajská samospráva možno označiť „orgán samosprávneho kraja“. Slovné spojenia voľby do krajských samospráv aj voľby krajských samospráv sú z jazykového hľadiska správne, v pripravovanej zvučke odporúčame uprednostniť predložkovú väzbu Voľby do krajských samospráv na Rádiu Regina.


Otázka z 08. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu samospráva