Otázka:

Ktoré slovo je správne: pyžamo/pyžama?

Heslá:

pyžamo, pyžama

Odpoveď:

 

 

Správne sú obe podoby pyžamo aj pyžama (pozri elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).

Kodifikačnú platnosť majú Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000).

 


Otázka z 06. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pyžamo