Otázka:

Môžeme obchod Doughnut Shop po slovensky nazvať šiškáreň?

Heslá:

Doughnut Shop, predajňa šišiek, šiškáreň, bryndziareň, mliekareň, zmrzlináreň, syráreň

Odpoveď:

Anglické pomenovanie obchodu Doughnut Shop možno do slovenčiny preložiť ako predajňa šišiek. Jednoslovné pomenovanie šiškáreň je utvorené správne, príponou -áreň, ktorou sa z podstatných mien tvoria aj názvy miesta, kde sa vyrába (alebo predáva) vec označená v slovnom základe, napr. bryndziareň, mliekareň, zmrzlináreň, syráreň
Otázka z 02. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Doughnut Shop