Otázka:

Slovník slovenského jazyka uvádza pri podstatnom mene ošetrovateľ aj slovo ošetrovateľstvo. Je správne a spisovné utvoriť od slova opatrovateľ slovo opatrovateľstvo?

Heslá:

opatrovateľstvo

Odpoveď:

 

 

Slovo opatrovateľstvo je správne utvorené a zodpovedá spisovnej slovenčine, aj keď sa zatiaľ neuvádza v lexikografických príručkách.


Otázka z 06. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opatrovateľstvo