Otázka:

Sú správne podoby ekošoférovanie, ekoauto alebo eko-šoférovanie, eko-auto?

Heslá:

ekošoférovanie

Odpoveď:

Zložené slová s prvou časťou eko- vo význame „súvisiaci s ochranou prírody a starostlivosťou o životné prostredie“ sa píšu spolu, napr. ekotunel, ekopalivo, ekonafta, ekofilm, ekodom, ekoprojekt, ekovýstava, ekotábor, ekobus (porov. 1. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G z r. 2006). Slovo ekoauto sa v citovanom slovníku uvádza vo význame „automobil, ktorý menej zaťažuje životné prostredie“ ako synonymum k slovu ekoautomobil vo význame „motorové vozidlo jazdiace na netradičné pohonné látky (napr. na slnečnú alebo elektrickú energiu, zemný plyn), ktoré neznečisťuje ovzdušie a má nižšiu hlučnosť, ekologický automobil“. Aj slovo ekošoférovanie sa píše spolu.

 


Otázka z 06. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ekošoférovanie