Otázka:

Ktorá možnosť je správna: dostať sa na hotel/dostať sa do hotela?

Heslá:

do hotela, na hotel

Odpoveď:

 

 

V bežnom význame (t. j. ubytovať sa) je správna formulácia dostať sa do hotela. Formulácia dostať sa na hotel je správna v situácii, keď sa potrebujete dostať na strechu hotela.


Otázka z 06. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do hotela