Otázka:

Čo je správne: "prednáška o zbraniach a zbroji" alebo "o zbraniach a zbrojách"? Podobne "vojaci zobrali meče, nasadli na kone a obliekli sa do zbroje" alebo "obliekli sa do zbrojí"?

Heslá:

zbroj

Odpoveď:

 

Podstatné meno ženského rodu zbroj (vzor dlaň) sa používa v jednotnom čísle ako knižné synonymum slova výstroj na súhrnné pomenovanie zbraní, napríklad odobrať vojakom zbroj (ale odobrať vojakom zbrane), povolať vojakov do zbroje, zložiť zbroj (zložiť zbrane), ako aj vo význame „brnenie“, napr. rytieri v plnej zbroji, vojaci v husitskej zbroji a pod. Spojenia, na ktoré ste sa spytovali, majú mať podobu  prednáška o zbraniach a zbroji vojaci zobrali meče, kone a obliekli sa do zbroje.


Otázka z 05. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zbroj