Otázka:

Je správne písať Horný Zemplín alebo horný Zemplín v prípade, ak píšem o oblasti v historickom období, napr. v 17. st.?

Heslá:

horný Zemplín

Odpoveď:

 

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000) sa názvy správnych oblastí štátov (aj staršie, historické) považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, napr. Trenčianska župa, Gemerská stolica, Voronežská gubernia, Poznanské vojvodstvo, Budínsky pašalík. Podľa našich informácií od 13. so 18. storočia sa územie dnešného Slovenska rozdeľovalo v rámci správnych oblastí na stolice. Jednou z 21 stolíc bola aj Zemplínska stolica. Nemáme informácie o tom, že by bol horný Zemplín niekedy oficiálnou správnou oblasťou, a preto Vám toto spojenieodporúčame písať s malým h. V súčasnosti sa so spojením Horný Zemplín písaným s veľkým H stretávame v súvislosti s pomenúvaním hornozemplínskeho regiónu, ale ani písanie názvov regiónov, ktoré nie sú oficiálnymi územnosprávnymi jednotkami, s veľkým začiatočným písmenom nezodpovedá súčasnej kodifikácii.


Otázka z 05. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu horný Zemplín