Otázka:

Ako sa správne píše zložené slovo ľaliomliečny alebo ľaliovomliečny?

Heslá:

ľaliovomliečny

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené zo spojenia (určovacieho skladu) ľaliové mlieko má mať podobu ľaliovomliečny. Prídavné meno utvorené z priraďovacieho skladu ako ľalia a mlieko, resp. ľaliový extrakt (ľaliová vôňa, farba ľalie a pod.) a mlieko má mať podobu

ľaliovo-mliečny, kde sa existencia dvoch samostatných zložiek naznačuje spojovníkom. Tvar prídavného mena ľaliomliečny nezodpovedá zásadám tvorenia zložených prídavných mien v slovenčine.


Otázka z 05. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ľaliovomliečny