Otázka:

Prosím Vás, môžete mi odpovedať, aký je správny tvar prídavného mena od slova Inkovia, incký alebo inkský? Ďakujem!

Heslá:

Ink, Inkovia

Odpoveď:

Obyvateľ Inkskej ríše sa nazýva Ink, v množnom čísle sú to Inkovia (inštrumentál má dvojtvar Inkami/Inkmi). Prídavné meno má tvar inkský (pozri elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 05. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Ink