Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Székely?

Heslá:

mužské priezviská cudzieho pôvodu

Odpoveď:

Skloňovanie mužských priezvisk cudzieho pôvodu sa odvíja od ich výslovnosti. Ak sa priezvisko Székely číta foneticky, čiže [sékeli], skloňuje sa podľa vzoru kuli: Székely – Székelyho – Székelymu – vidím Székelyho – o Székelym – so Székelym. Ak sa vyslovuje podľa maďarských pravidiel, čiže [sékej], skloňuje sa podľa vzoru chlap: Székely – Székelya – Székelyovi – Székelya – o Székelyovi – so Székelyom.


Otázka z 04. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mužské priezviská cudzieho pôvodu