Otázka:

Muž pracujúci v antikvariáte je antikvariátnik, alebo antikvár?

Heslá:

antikvár

Odpoveď:

Zamestnanec v antikvariáte je antikvár (porov. Slovník cudzích slov, SPN 2005, ktorý je dostupný aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 04. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu antikvár