Otázka:

Ako je správne: prevrátil oči alebo prevrátil očami?

Heslá:

prevracať oči, gúľať očami

Odpoveď:

Slovesá prevracať prevrátiť sa viažu s akuzatívom podstatného mena oči. Správne je spojenie prevrátil oči. V inštrumentáli je podstatné meno oči v spojení gúľal (zagúľal) očami.


Otázka z 04. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prevracať oči