Otázka:

Uplatňuje sa v tvare "varietách" pravidlo o rytmickom krátení (varietach)?

Heslá:

varieta, vo varietách

Odpoveď:

V slove cudzieho pôvodu varieta nie je dvojhláska ie, ale dve samohlásky e, ktoré patria do dvoch slabík (va-ri-e-ta). Preto sa v tvare lokálu množného čísla varietách neporušuje pravidlo o rytmickom krátení – nenasledujú dve dlhé slabiky za sebou.

 


Otázka z 03. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu varieta