Otázka:

Ktorý návrh názvu ulice je najvhodnejší: Timravina ulica, Ulica Timravy, Ulica Boženy Slančíkovej Timravy, Ulica B. S. Timravy?

Heslá:

Timravina ulica, ulica, názov ulice

Odpoveď:

Z navrhovaných variantov názvu ulice považujeme za najvhodnejší Timravina ulica. Z jazykového hľadiska je vhodné aj spojenie Ulica Boženy Slančíkovej Timravy, ale vzhľadom na jeho dĺžku považujeme takéto pomenovanie ulice za nepraktické.


Otázka z 03. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Timravina ulica