Otázka:

Ako mám vytvoriť skratku od slov vysoké napätie a nízke napätie? S akým začiatočným písmenom sa píše slovo zóna v spojení s označením stupňa výbušnosti?

Heslá:

vysoké napätie, nízke napätie, zóna

Odpoveď:

 

Skratky slov vysoké napätie nízke napätie sa aj v slovníkoch skratiek uvádzajú vo dvoch podobách – vn aj VN, nn aj NN. V rámci jedného textu odporúčame používať iba jednu podobu skratky.

Slovo zóna na označenie stupňa výbušnosti odporúčame písať s malým začiatočným písmenom – v priestore so zónou 2.

 


Otázka z 27. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vysoké napätie