Otázka:

Ktoré pomenovania ulíc sú správne: Ondrejská/Ondrejovská, Peterská/Petrovská, Štefanská/Štefanovská, Matejská/Matejovská, Jozefská/Jozefovská, Jakubská/Jakubovská, Michalská/Michalovská?

Heslá:

Ondrejská ulica, Peterská ulica, Štefanská ulica, Matejská ulica, Jozefská ulica, Jakubská ulica, Michalská ulica, Ondrejovská ulica, Petrovská ulica, Štefanovská ulica

Odpoveď:

Neuviedli ste, podľa čoho majú byť pomenované ulice, na ktoré sa spytujete. Ak ide o rodné mená, podľa Ondreja bude Ondrejská ulica, podľa Petra Peterská ulica, podľa Štefana Štefanská ulica a podobne aj Matejská ulica, Jozefská ulica, Jakubská ulica a Michalská ulica. Prídavné meno ondrejovský zodpovedá názvu obce Ondrejov a ulica vedúca z alebo do Ondrejova by sa nazývala Ondrejovská ulica. Podobne Petrovská ulica by súvisela s obcami Petrová, Petrovce, Petrovec alebo Petrovo, Štefanovská ulica s obcami Štefanová, Štefanov, Štefanovce atď.

 


Otázka z 03. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ondrejská ulica